Web Analytics

Mesafeli Satış Sözleşmesi

SÖZLEŞME
'Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 - SATICI ve BİLGİLERİ


SATICI :  Zühtü Secerli İhracat ve İthalat
Adres: Farilya Mahallesi, 29 Sokak Denizatı Sitesi 4/60 Gündoğan Bodrum - Muğla

MADDE 2.2 - ALICI ve BİLGİLERİ
Müşteri olarak www.havlamaonleyici.com alışveriş sitesi üzerinden ürün alımı yapan veya sipariş veren kişi iş bu sözleşmede ALICI olarak ifade edilir. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, varsa marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Ancak kapıda ödeme seçeneği ile siparişi verilen ürünlerin işleyişi ve şartları aşağıda Madde 4 genel hükümler kapsamında 4.10 da ayrı olarak belirtilmiştir. 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklıgına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden Zühtü Secerli İhracat ve İthalat sorumlu tutulamaz.

4.4 – Zühtü Secerli İhracat ve İthalat sözleşme konusu ürünün saglam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve eğer varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması veya kapıda ödeme seçeneği ile sipariş geçmiş olması gerekir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Zühtü Secerli İhracat ve İthalat ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir. Ancak kapıda ödeme seçeneği ile sipariş geçilmiş olması durumunda genel hükümler 4.10 maddesinde belitilen kapıda ödeme şartları kapsamında ürün ALICI'ya teslimini sağlamak üzere anlaşmalı olduğu kargo firmasına ürün kargosunu iletir. 

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının ALICInın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Zühtü Secerli İhracat ve İthalat ’a ödememesi halinde, ALICInın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Zühtü Secerli İhracat ve İthalat 'a  gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICIya aittir.

4.7- Zühtü Secerli İhracat ve İthalat mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICInın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerin arızalı veya bozuk olanları, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için yetkili servislere başvurulabilir.

4.9- İşbu sözleşme,alım işlemi veya kapıda ödeme ile sipariş gerçekleştiğinde geçerlilik kazanır.

4.10 İş bu sözleşme kapsamında 'kapıda ödeme' olarak ifade edilen sipariş şekli malın tesliminde kargo firması tarafından tahsilat yapılmasını ifade eder. Sipariş edilen ürün kargo paketi ALICI'ya teslimat adresinde veya SATICI'nın anlaşmalı kargo firmasının ALICI adresinin bölgesinde bulunan yetkili teslim birimi olan şubesinde de yapılabilir. Her iki teslim şeklinde de tahsilat hizmeti kargo şirketi tarafından yapıldığından 'kapıda ödeme' olarak ifade edilmektedir. ALICI anlaşmalı kargo firmasının dağıtım yapmadığı bir bölgede ise veya dağıtıma çıkıldığında adresine teslim edilemediyse; ALICI teslim birimi olan kargo şubesinden kargo firması ürünü göndericiye ( SATICI ) geri göndermeden ürünü teslim almakla sorumlu olduğunu peşinen kabul eder. Kapıda ödeme ile sipariş edilen ürünler tamamen bu maddede (4.10) belirtilen hususlar esas alınarak gerçekleşmektedir. ALICI kapıda ödeme seçeneği ile sipariş verdiğinde SATICI ürünü kapıda ödeme maddesi 4.10 'a uygun şekilde müşteriye gönderim yapar. Kapıda ödeme ile yapılan siparişlerin teslimatı ve alımını SATICI anlaşmalı kargo şubesine kendi aracı ile götürerek şubeye teslim eder veya şubeden alır. ALICI eğer kapıda ödeme hizmeti güvence alımı veya ödemesi yaparak sipariş vermişse ürün teslim edilememesi veya sipariş iptali durumunda SATICIYA aşağıda belirtilen hizmet bedellerini açısından kendini güvence altına almıştır. Herhangi bir hizmet bedeli ödemez. Ancak ALICI kapıda ödeme hizmeti güvence alımı veya ödemesi yapmamışsa ALICI aşağıda belirtilen hizmet bedellerinin tamamını direk icra yolu ile veya mahkeme yolu ile talep edebilir. SATICI www.havlamaonleyici.com web sitesinden direk sipariş çıktısı alarak kargoya veremez. Anlaşmalı kargo firmasının sistemine girerek sipariş oluşturmak zorunluluğundadır ve buradan aldığı çıktı ile kargoyu şubeye teslim edebilir. Bu hizmetin bedeli 50tl dir. ALICI kapıda ödeme seçeneği ile sipariş vermişse ve ürün kargoya verildikten sonra  siparişi iptal etmek isterse veya kargoyu teslim almaz ise veya belirtildiği adreste teslimat gerçekleşemediğinden ürün kargo firması tarafından SATICI 'ya geri gelirse aşağıda listelenen masrafları SATICI talep etme hakkına sahiptir.

- Ürün faturasında belirtilen kapıda ödeme hizmet bedeli ve buna ek olarak iade kargo hizmet bedeli ve kargo şubesine gidilerek ürünü teslim alıp firmaya taşıma hizmet bedeli(40tl) 

 - Kargo firmasının sisteminde sipariş oluşturma hizmet bedeli (50tl)

-  Stok giriş ve çıkış işlemi ve satışa tekrar hazırlanma hizmet bedeli 20tl

Kapıda ödeme yoluyla sipariş edilen ürünün alınmaması veya iptali durumunda ALICI madde 4.10 da belirtilen hususlardan sorumlu olup SATICI ile Anlaşmazlık ve ödenmemesi durumunda SATICI icra veya mahkeme yoluyla belirtilen hizmet bedellerini talep edebilir. Bu durumda SATICI firma sahibi bulunduğu bölgeye yaklaşık 20 km mesafeye giderek icra veya dava başvurusunda bulunacağından ve bu işlem nedeniyle satışları aksayacağından zaman, para ve yol masrafı giderleri, icra başvuru masraflarınıda peşinen dahil ederek icra talebinde bulunur veya mahkemeye başvurabilir. Oluşacak diğer tüm masraflar (dava masrafları, avukatlık ücreti ve diğer tüm masraflar) ayrıca talep edilir. Hizmet bedelleri ile ilgili oluşacak anlaşmazlık durumunda Türkiye Cumhuriyeti Bodrum Mahkemeleri Yetkilidir. Kapıda ödeme ile sipariş durumunda ALICI madde 4.10 da yazılı tüm şartları peşinen kabul eder.   

MADDE 5 - CAYMA VE SİPARİŞ İPTAL HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Zühtü Secerli İhracat ve İthalat ‘a  e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen ürünün Zühtü Secerli İhracat ve İthalat ‘a gönderildigine ilişkin kargo teslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICIya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile ANLAŞMALI KARGOMUZ ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Niteliği itibarıyle iade edilemeyecek ürünler, hijyen açısından kullanım sonrası iade edilemeye uygun olmayan ürünler, tek kullanımlık ürünler, orjinal kutusu olmayan veya hasar görmüş ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü ürünün bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Sipariş İptal:Herhangi bir sebepten dolayı verdiğiniz siparişi iptal etmek istediğinizde hiç zaman kaybetmeden yapmanız gereken info@havlamaonleyici.com e-posta adresimize e-mail yolu ile bize bilgisini göndermenizdir. Siparişleriniz gerekçe ibraz etme zorunluğu olmaksızın iptal edilecektir.

Cayma hakkı ile iade edilen, Kargoya verildikten sonra iptal talep edilen veya kargodan teslim alınmadan ürün iadesi talep edilmesi durumunda ürünün stoktan çıkış ve giriş işlemi için 20 Türk Lirası SATICI tarafından talep edilir. Kişiye özel verilen siparişlerin iadesi mümkün olmamaktadır

Siparişlerinizi iptal etmek istediğinizde bize sipariş tarihi, sipariş numarası veya kullanıcı adınız ve ürün ismi gibi bilgilerinizi de iletiniz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Zühtü Secerli İhracat ve İthalat ‘ın kanuni adresindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.


   
   MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
   
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

   
SATICI
Zühtü Secerli İhracat ve İthalat

Farilya Mahallesi, 29 Sokak Denizatı Sitesi 4/60 Gündoğan Bodrum - Muğla
E-posta : info@havlamaonleyici.com

Tel: 0532 3777784

whatsapp